אחד הדברים הפחות מובנים בתורה הוא נושא הקרבת קורבנות.

אבל אם נתעמק בדבר נבין שטקס זה הוא כל כך גאוני שרק אינטליגנציה על-אנושית יכולה היתה להנהיגו. מדוע? כמעט כל אדם חוטא מפעם לפעם.  אם הוא דתי, ובתקופת הקורבנות כולם היו, הרי הוא יעשה הכל בכדי שייסלח לו. האדם חייב מנגנון שיעשה reset לחטאיו. בלעדי מנגנון כזה יהפכו חייב בלתי נסבלים, או לחילופין יפסיק להאמין בעונש על חטא. שני המצבים אינם מקובלים, והקב׳ה ידע זאת טוב מכולם. עכשיו לגאוניות: בדתות אחרות פתרו את הבעיה על ידי וידויים ותשלומים לבני אדם.  שיטה זו אינה עובדת, מכיון שעם הזמן אנשים מתפתים והופכים מושחתים. הקורבנות היו פתרון מושלם: החוטא שילם קנס, אבל לא לבני האדם אלא לאלאהים. זה נתן להקרבת הקורבן הילה קדושה ומשמעות. הכהנים קבלו חלק מהבשר לאכילה, ןלפי כללי המשחק לא היו רשאים לחלוק עם זרים. מערכת מושלמת.

 בניגוד לדעה המקובלת הקורבנות לא הוחלפו על ידי תפילה… הם הוחלפו על ידי בתי הסוהר והוקעתו של החוטא על ידי החברה. יש לציין שהמנהג החל בימי קין והבל ולאחר מכן על ידי נח, אבל בשלב הזה כהכרת תודה לה׳.