המלך הגדול והנערץ, שמלך על עמים רבים ומגוונים, רצה להתנסות בחיי הנתינים
.הפשוטים בממלכתו
למרות שהיו עמים רבים מאד בממלכתו הוא החליט להצטרף דווקא לעם האהוב עליו
.ביותר, שאנו נקרא לו כאן ״האומה האהובה״
בממלכה היו שני עמים נוספים החשובים לסיפורנו: ״האומה הכחולה״, שהייתה החזק הביותר בממלכה ו ״העם השחום״, שנוצר על ידי מנהיג כריזמטי שגיבש את אנשי
.המדבר שבממלכה
.כהכנה להעלמותו, המלך פרסם מאות חוקים וכללים חדשים לנתיניו
כשהיה מרוצה מעבודתו הסתיר את פניו, עטה בגדים פשוטים ובלויים והצטרף כאחד
.העם לאומה האהובה
המלך בילה שנים רבות עם האומה האהובה והחליף את זהותו פעמים רבות בכדי
.להתנסות בכל ההיבטים בחיי העם
זמן מה אחרי שהמלך עזב את ממלכתו הודיעה האומה הכחולה שלפני העלמותו הודיע המלך שאינו אוהב יותר את ״האומה האהובה״ עקב חטאיה ומעתה אהבתו היא
.לאומה הכחולה
אנשי האומה הכחולה גם הודיעו שאחד מאנשי האומה האהובה, שאותו רצחו בעינויים נוראיים, קם לתחיה ומסתבר שהוא בנו של המלך ומעמדו יהיה כשל המלך. הם גם אימצו להם את המתקן עליו עינו ורצחו אותו כסמל קדוש. ומכיון שהאשימו את אנשי האומה האהובה ברציחתו, החלו במסע נקמה בכדי להשמיד את שארית הפליטה של
.האומה האהובה
הם שרפו את מושבותיהם, הרסו את ההיכל הקדוש שבנו אנשי האומה האהובה למלך
.והגלו את מי ששרד לארצם שם מכרו אותם כעבדים
הם עשו כל זאת מקנאה ושנאה עיוורת, וזה נמשך במשך שנים רבות. אנשי האומה האהובה ששרדו ועתה התגוררו על אדמת האומה הכחולה עונו, נרצחו ורכושם נגזל שוב ושוב. הם לא הורשו להיות בעלי אדמות ונדרשו להכיר במלך החדש או להיות
.מגורשים מעיר לעיר באומה הכחולה.
בינתיים האומה השחומה, שנוצרה על ידי גיבוש אנשי המדבריות בידי מנהיג חזק וקריזמטי, החליטה לטעון את מעמד האומה האהובה ביותר לעצמה. הם כבשו את אדמות האומה האהובה מידי האומה הכחולה והפכו את אנשי האומה האהובה שעדיין חיו שם לעבדים. הם גם בנו מקדש על חורבות המקדש שאנשי האומה האהובה
.בנו למלכם
.והמלך סבל ובכה בשקט. אבל הוא זכר הכל
לקראת סוף מסעו של המלך כאחד הנתינים נותרו רק מתי מעט מאנשי האומה
.האהובה בחיים
אבל דווקא אז אחרי אלפיים וחמש מאות שנה של סבל קם מנהיג חדש באומה הכחולה, אכזרי וצמא דם במיוחד, בעיקר דמם של אנשי האומה האהובה ששרדו. הוא הבין שבני עמו, אנשי האומה הכחולה, מייחלים לראות את שארית הפליטה נרמסת ונרצחת, דבר שיאפשר להם לשדוד את נכסיהם הרבים אותם הצליחו לצבור עקב
.חכמתם וחריצותם הרבה.
המנהיג האכזר רצח בשיטתיות את רוב אנשי האומה האהובה שנותרו על אדמתם של
.אנשי האומה הכחולה לצהלותיהם של אנשי האומה הכחולה והאומה השחומה
עתה, שנים רבות מאד לאחר שהצטרף לאומה האהובה כאחד העם, ולאחר שחווה את
.כל הסבל הנורא שעבר על האומה האהובה, החליט המלך לחזור ולחדש את ממלכתו
.פעולתו הראשונה היתה החזרת אדמתם של אנשי האומה האהובה
אולם אחרי הנסייון האיום והסבל שעבר מיידי אנשי האומה הכחולה ולקראת הסוף גם מהאומה השחומה, ועקב העובדה שעד היום הזה לא הביעו חרטה, הוא החליט לגבות
.במהם את המחיר המלא עבור מעשיהם
לאומה השחומה, עקב הצטרפותה למעגל השנאה בשלב מאוחר יותר, נתנה האפשרות
.להביע חרטה ולבקש מחילה מאנשי האומה האהובה, וכן להסיר את את המקדש שבנו

.וכאן אנחנו נמצאים היום, בסוף ההתחלה