Monthly Archives: July 2020

.המלך והעמים – נבואה מודרנית

המלך הגדול והנערץ, שמלך על עמים רבים ומגוונים, רצה להתנסות בחיי הנתינים הפשוטים בממלכתו. למרות שהיו עמים רבים בממלכה הוא החליט להצטרף דווקא לעם האהוב עליו ביותר, שהיה גם הקטן ביותר. אנו נקרא לו כאן ״אנשי הרוח״. בממלכה יהיו שני עמים נוספים החשובים לסיפורנו: ״אנשי האדמה״, שהפכו לחזקים ביותר ו״עם המדבר״, שגובש על ידי מנהיג כריזמטי מאנשי המדבר שבממלכה. כהכנה לעזיבתו פרסם..

in Hebrew, Religious